BAD

Vi renoverer ditt baderom på en skånsom og forskriftsmessig måte.

Vi bygger badet ditt slik at det sikres mot fukt fra vann og damp, samt at badet sikres mot andre belastninger som vil forekomme gjennom mange års bruk. Badet ferdigstilles og overleveres til avtalt tid og pris. 

Oppussing av baderom innebærer utførelse av arbeid innenfor forskjellige fagområder. For at hvert fag skal kunne utføre sitt arbeid til riktig tidspunkt kreves det god koordinasjon. Dette sikrer at ønsket fremdrift i oppussingsprosjektet blir ivaretatt. Vi tilbyr renovering av alle typer bad. Prosjektet starter med en grundig befaring hvor vi også kommer med ideer og forslag til utformingen av ditt nye baderom. Vi følger mønsteret fra våtromsnormen som gir deg trygghet i at ditt baderom utføres i henhold til gjeldende krav i lov og forskrift.