BÆREVEGGER

Vi innehar kompetanse til å kunne vurdere konstruksjonssikkerheten i ditt byggeprosjekt, noe vi har god erfaring med. Ved ombygging av bolig vil vi eksempelvis kunne vurdere bærende konstruksjoner, finne løsninger for dette og utføre arbeidet selv, som for eksempel innsetting av ståldragere som erstatning for bærevegg. 

Inngrep i bærende konstruksjoner omfattes også av søknadsplikten etter plan- og bygningsloven.

Vi påtar oss søknadsprosessen.